Mainossanoma.

Mainossanomasi toimii, kun siihen sisältyy oikeat ARVOT

Vuosikertomus kiteyttää brändin.

Firman, yhteisön, laitoksen ja tai yhdistyksen brändi konkreettistuu toiminta- tai vuosikertomuksessa. Sidosryhmän täytyy tunnistaa, mistä tuote tulee.
Tämä asettaa luovuudelle kovat vaatimukset: miten luodaan uutta siten, että jatkuvuus säilyy?
Tuote on kuin vanha tuttu uudessa asussa. Tämä toteutuu parhaiten, kun tukeudutaan selkeään graafiseen ohjeistoon, ja uudistukset tehdään niin,
ettei hyvä perimä  romutu.
Brändin kiteyttäminen alkaa logosta ja ulottuu kaikkeen, nopeasti tuotettuihin lennokkeihin asti.