Mainossanoma.

Mainossanomasi toimii, kun siihen sisältyy oikeat ARVOT

VOITTOJA EI ANNETA – NE OTETAAN

Kestäville arvoille rakennettu markkinointi on se kivijalka, jolle yrityksen menestys perustuu.
Mainonta on firman elinehto. Se rakentaa leadeja, jotka yrityksen myyntihenkilöstö purkaa kannattaviksi kaupoiksi ja palveluiksi. Nämä elättävät firmaa ja rakentavat edellytykset sille, että se voi toteuttaa liiketoiminta-ajatustaan.
Nopeiden, taktisten voittojen kautta saavutetaan pts – tavoitteet ja kanta-asiakkuudet. Pitkät asiakassuhteet tuovat voittoja vähemmillä ponnisteluilla ja pienemmillä kustannuksilla.

Miksi juuri me:
mainossanoman
voittokonsepti:

- Yhteiskuntavastuu, ympäristövastuu ja henkilöstövastuu ovat asioita, joilla on rahassa mitattavaa markkina-arvoa.
- Tuo arvo realisoituu, kun firmassa myös markkinointiviestinnän ratkaisut sidotaan niihin.
- Tätä varten perusarvot kirjataan ylös ja niistä tehdään tapa toimia.
- Vastuujako ratkaisee. mainossanoma on markkinointiviestinnän asiantuntija ja asiakkaan resurssi myös arvomaailmassa.
- ”Markkinointivakio” (markkina- ja kohderyhmätuntemus ja henkilöstön koulutus ym.) on yhteistyökumppanin strategista aluetta.
- Mainonnan teho = luova ratkaisu x mediahinta. Me perustamme luovat ratkaisut  analysoituun tietoon (= briifausmatriisi).

Markkinoiden valtaaminen ja mainonta ovat ongelmanratkaisubisnestä.
Mitä voittokonsepteja teidän firmallenne löytyisi? Tilannekartoitus ohjaa väylän alkuun.

Soita, kartoittamalla tilanteen pääsemme seuraavaan vaiheeseen.
Soita 041 4682 774 tai pyydä tarjous: info(at)mainossanoma.fi tai lomakkeella